BATERIJSKA PRSKALICA ELECTRA 10

BATERIJSKA PRSKALICA ELECTRA 10

Baterijska prskalica Electra 10

Prskalica tipa Electra 10 namenjena je ISKLJUČIVO za primenu u vodi rastvorenih sredstava koja se koriste za negu biljaka: herbicida, insekticida, fungicida i sredstava za prihranu biljaka.

Prskalica nije namenjena da je koriste deca, osobe sa umanjenim psihofizičkim, senzornim i intelektualnim sposobnostima.

Pri rukovanju prskalicom obavezno poštujte UPUTSTVA, MERE ZAŠTITE I MERE ZAŠTITE OKOLINE.

Za posledice nenamenskog korišćenja prskalice odgovoran je isključivo korisnik prskalice.

Transportno pakovanje: 1 komad u kutiji.

Specifikacije

Naziv Šifra
Electra 10 art: 4004

Paletno pakovanje Electra 10: 120 prskalica

0