BATERIJSKA LEĐNA PRSKALICA Li-ION 12, 16

BATERIJSKA LEĐNA PRSKALICA LI-ION 12, 16

Leđna prskalica Li-ion 12, 16

Baterijska leđna prskalica Li-ion namenjena je ISKLJUČIVO za primenu u vodi rastvorenih sredstava koja se koriste za negu biljaka: herbicida, insekticida, fungicida i sredstava za prihranu biljaka.
Prskalica nije namenjena da je koriste deca, osobe sa umanjenim psihofizičkim, senzornim i intelektualnim sposobnostima.
Pri rukovanju prskalicom obavezno poštujte UPUSTVA, MERE ZAŠTITE I MERE ZAŠTITE OKOLINE.
Za posledice nenamenskog korišćenja prskalice odgovoran je isključivo korisnik prskalice.

Transportno pakovanje: 1 komad u kutiji.

 

Specifikacije

       
Naziv Šifra
Li-ion 12 art: 8050
Li-ion 16 art: 8051

Paletno pakovanje Li-ion 12: 48 prskalica
Paletno pakovanje Li-ion 16: 48 prskalica

UPUSTVO ZA UPOTREBU

Preuzmite uputstvo za upotrebu u .PDF formatu

0